בתום עשור מסיום מלחמת האזרחים אנגולה היא בין הכלכלות הצומחות בעולם, עם שיעור צמיחה  11% ממוצע של 2001  בשנה (2001-2010) אנגולה עדיין בתהליך שיקום מ-27  שנים של מלחמת אזרחים שהחלה עם עזיבת הפורטוגלים בשנת 1975  והסתיימה עם חתימת חוזה שלום בין הפלגים היריבים  בשנת 2002. מתום מלחמת האזרחים עושה ממשלת אנגולה מאמצים לשיקום המדינה וזאת באמצעות:

 

  • הגדרת סדרי עדיפויות
  • הנעה מחדש של מגזרים יצרניים
  • השבת הפליטים למקומם המקורי
  • יצירת תנאים חוקתיים המציעים יתרונות וערבויות למשקיעים זרים בתחומי הכלכלה השונים

עלייה במחירי הסחורות בעולם (נפט וגז) בשנים 2008-2000 הובילה לצמיחה משמעותית בתל"ג של אנגולה שחלק משמעותי בו מקורו מהכנסות מיצוא נפט (כ 97 - % מהיצוא, כ 45% מהתל"ג). תל"ג לנפש בשנת 2002עמד על 95 דולר כאשר הצמיחה הכלכלית הובילה את המדינה בשנת 2013 לתל”ג לנפש של כ-5,900 דולר. הירידה שחלה במחירי הנפט במהלך השנה האחרונה הייתה בעלת9 השפעה משמעותית על כלכלת אנגולה ועל יתרות התקציב הממשלתיות.