במסגרת פעילותי רבת השנים באנגולה, זכיתי לראות את אנגולה מתפתחת ומשקמת את כלל תשתיותיה ,אשר ניזוקו קשות במהלך מלחמת האזרחים הארוכה והעקובה מדם ,שידעה המדינה.

במשך שנות פעילותי באנגולה, ראיתי לנכון לקדמה ,תוך השקעה וסיוע בפיתוח תחומי החקלאות, החינוך, הבריאות וכמו כן גם בפעילות סוציאלית והומניטארית אשר נגעה ושיפרה את אורח חייהם של האנשים הפשוטים וקשי היום ,החיים בבירת המדינה ובפרובינציות המרוחקות. העשייה רבה ועדיין לא תמה.

כמי שמכיר את אנגולה היטב ורוצה לראותה מתפתחת, משגשגת ומממשת את הפוטנציאל הגלום בה, וכמי שמבין את יחסי המדינות ישראל - אנגולה והמבקש לחזקם, הקמתי יחד עם קבוצה מובחרת של אנשי עסקים וחברות את לשכת מסחר דו לאומית ישראל - אנגולה אשר תקדם, תסייע ותעודד את קשרי הסחר וההשקעות באנגולה ובד בבד אף תסייע בשדרוג היחסים שבין ישראל ואנגולה.

לשכת מסחר הינה ארגון עצמאי, בלתי תלוי וללא כוונת רווח, שמטרתו קידום היחסים המסחריים והכלכליים בין המדינות בין היתר בתחומי החקלאות, הבריאות, התקשורת ופעילויות נוספות.

לשכה זו שמה לעצמה כמטרה ,לסייע ביצירת המגעים והידוק הקשרים בין ממשלת אנגולה, חברות מסחריות ומוסדות פיננסיים בה לבין מדינת ישראל על מוסדותיה השונים באמצעות חקיקה, תקנות ו/או כללים נאותים שיהא בהם כדי להקל על קשרי המסחר בין המדינות.

לשכת המסחר תנקוט יוזמה ותפעל בכל פעולה אשר יהא בה כדי להועיל למטרות אלה.

ברוכים המצטרפים לשורותינו

בכבוד רב

חיים טייב