באסיפה הכללית ובכנס לשכת המסחר ישראל אנגולה לסיכום שנת הפעילות הראשונה של הלשכה ,שנערך בתאריך 7/1/2018 שהתקיים בבית מיטרלי בהרצליה נדונו ונקבלו החלטות כדלקמן:

  1. מנכ"ל הלשכה סקר את פעילות הלשכה ודיווח על התקציב הצנוע של הלשכה ועל מקורותיו שהם בעיקר כ 30 אלפי שח' מדמי חבר וכ 70 אלפי שח' מתרומה של חבר לשכה.כמו כן נדון הרעיון של קיום ערב גאלה שנתי במהלך הרבעון הראשון לשנת 2018 בנוכחות חברי לשכה ואורחים מהממשל בישראל ומאנגולה.נמסר דיווח ראשוני על המאמצים הנעשים להבאת משלחת גומלין של אנשי עסקים ובכירים מאנגולה לביקור וסיור מקצועי בישראל.
  2. מר איציק כהן חבר ועדת הביקורת של הלשכה -סקר בהרחבה את המצב הכלכלי פיננסי באנגולה ,בעידן של נשיא חדש שנבחר לאחר 38 שנות שלטון של הנשיא הקודם.איציק הרחיב על מצב המטבע במדינה ,על ההתעוררות בשוק בעקבות עליית מחירי הנפט ועל ההזדמנויות הגדולות שמביא איתו המשטר החדש,בעקבות מינויים מקצועיים רבים של אנשי מפתח בכלכלת המדינה.כמו כן,דובר בשיחה על ההזדמנויות הנקודתיות, להשקעות והקמת פעילויות ומיזמים משותפים מצד חברות וארגונים ישראליים בעת הזו באנגולה.
  3. נבחר יו"ר זמני לאסיפה -מר איציק כהן
  4. נמסרה הודעה על סיום תפקידו של מר חיים טייב כנשיא ויו"ר הלשכה ובמקומו נבחר פה אחד מר אורי דאלי-אחד מחברי הוועד המנהל ,כיור' קבוע של הלשכה.
  5. האסיפה גם אישרה פה אחד את קבלתם 6 חברים חדשים שהצטרפו ללשכה במהלך שנת 2017
  6. כמו כן אושר דוח כספי לשנת 2016 עם הכנסות של 10000 שח' דמי חבר והוצאות של 1000 שח' בגין דמי חברון בארגון הגג ודמי ניהול חשבון.

לחץ להורדת פרוטוקול האסיפה הכללית וכנס לשכת המסחר ישראל-אנגולה מיום ה-7 בינואר 2018

תמונות מהמפגש השבוע: