בטכס מרשים ,שנערך בחצר ביתו של מר חיים טייב יו"ר הלשכה ובנוכחות כל חברי הלשכה המייסדים,אושר תקנון העמותה וההסכם עם ארגון הגג של לשכות המסחר

כמו כן נבחרו כל בעלי התפקידים בלשכה ובכללם:

מר חיים טייב כיו"ר הלשכה

מר אורי דאלי ומר עדי סגל –כחברי ועד מנהל

מר מוריס רווח כמנכ"ל הלשכה(לא בשכר)

מר יצחק כהן ומר אופיר כהן כחברי ועדת הביקורת

מר חיים יוחאי כרואה החשבון של הלשכה

מר אמיר ויתקון כיועץ המשפטי של הלשכה